JAK ETICKY INVESTOVAT

Každým rokem výrazně stoupá  podíl investorek a investorů, kteří při investování zohledňují nejen zisk, ale současně i své etické hodnoty. A především pro ženy je etičnost investice velmi důležité kritérium. Proto se dnes podíváme na to, co si pod pojmem etické investování vlastně představit, podle čeho se prakticky při výběru investice můžete orientovat, abyste zvolili takovou, která bude v souladu s vašimi hodnotami a jaké jsou výhody a nevýhody etického investování.

Co je etické investování?

Na začátek si pojďme říct, co je vlastně etické investování. Když shrneme různé definice, tak jako etické investování se označuje takové, kdy se investoři snaží dosáhnout výnosu a zároveň mít i pozitivní dopad na společnost a životní prostředí. V angličtině pro etické investování dokonce existuje speciální termín ESG Investing, který zohledňuje tři oblasti:

Environment – životní prostředí

Social – společnost

Governance – správa a řízení.

Ohledně životního prostředí se řeší otázky, které mohou zahrnovat firemní politiku v oblasti klimatu, využívání energie, zacházení s odpady, znečištění, ochrany přírodních zdrojů, nebo zacházení se zvířaty.

Sociální aspekty se zabývají vztahy akciové firmy jednak se svými zaměstnanci, takže sem spadá dodržování lidských práv, dětská práce, důstojné pracovní podmínky, zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, ale také rovné podmínky v rámci pohlaví, sexuální orientace, rasové příslušnosti, případně národnosti.

Další sociální rovinu pak tvoří vztahy s dodavateli – takže například férové nastavení cen a podmínek.

A takovou třetí rovinu nakonec samozřejmě tvoří vztahy se zákazníky – tady se řeší, aby například nedocházelo ke klamání zákazníka, nebo jestli třeba výrobek, který firma nabízí, podporuje zdraví zákazníka nebo ne.

A třetí bod Správa a řízení – hodnotí, jestli firma používá přesné a transparentní účetní metody, jestli se vyhýbá střetu zájmů při výběru členů představenstva a vrcholového vedení, jestli nevyužívá politické příspěvky k získání výhod, nebo se nedopouští přímo nezákonného jednání.

V rámci jednotlivých oblastí se pak řeší různé otázky a stanovují se kritéria podle kterých pak akciové firmy dostávají hodnocení, jak moc eticky nebo naopak neeticky si v rámci svého podnikání počínají.

Dobrý pomocník, jak se zorientovat

Podle toho výčtu je jasné, že se u ESG jedná o poměrně komplexní záležitost, takže díky těmto hodnocením pak máte možnost podívat se na etické skóre konkrétní akciové firmy, aniž byste museli předtím pročítat spoustu jiných materiálů. Stačí zadat na googlu jednoduše zkratku ESG a název konkrétní firmy. A snadno najdete i různé žebříčky jako například top 10 nejetičtějších ESG firem.

Takže v tomto ohledu může být zkratka ESG docela dobrý pomocník, jak se zorientovat. Ovšem má to i svoji vadu na kráse, protože ta hodnocení nejsou nijak oficiálně standardizovaná, takže různé investiční nebo analytické společnosti, které ta hodnocení vydávají, používají různá kritéria. To znamená, že některá společnost se víc soustředí na ekologickou stránku a jiná zase více zohledňuje spíš ten společenský dopad.

Jaký je váš unikátní žebříček hodnot?

A stejně jako mají analytické společnosti různá kritéria hodnocení, tak i jednotliví investoři rozlišují různě mezi tím, co je, nebo už není etické, protože každý člověk má svůj unikátní žebříček hodnot.

K poměrně výrazné shodě na tom, jaké firmy nejsou etické, dochází obvykle u firem, které se zabývají výrobou zbraní, tabákových výrobků, alkoholu nebo provozováním hazardních her.

Ale dál už musí každý vzít v úvahu, jaké hodnoty jsou pro něj při výběru akciové firmy důležité.

Pro někoho třeba z etických důvodů nepřichází v úvahu investovat do farmaceutických společností.

Někdo vidí jako problém to, jak Facebook nebo Google zpracovávají data o svých uživatelích a z tohoto důvodu by proto do jejich akcií neinvestoval.

Někdo může mít cukr na stejné rovině jako alkohol nebo drogy a proto by třeba nikdy neinvestoval do firem jako je Coca cola nebo Pepsi, nebo do firem vyrábějících cukrovinky.

Někomu mohou připadat neetické fastfoody.

Výhody a nevýhody

Tímto se v podstatě dostáváme i k hlavní nevýhodě etického investování, protože samozřejmě čím striktněji máte nastavená svá etická pravidla pro výběr akciových firem, tak podle toho se vám pak zužuje pole možností, z jakých akciových firem vybírat.

Dobrá zpráva ale je, že výhody převažují.

1. Snížení rizika

Někteří argumentují tím, že etické investování může pomoct investorům vyhnout se průšvihům, ke kterým dochází, když jsou společnosti, které podnikají rizikovým nebo neetickým způsobem, nakonec pohnány k odpovědnosti za jejich důsledky. Jako příklad lze uvést únik ropy v Mexickém zálivu společnosti BP (BP) v roce 2010 nebo emisní skandál společnosti Volkswagen. Obojí výrazně otřáslo cenami akcií těchto společností a stálo je miliardy dolarů.

2. Potenciálně vyšší výnos

Mnoho studií ukázalo, že investice do společností, které se důsledně řídí etickými zásadami, dlouhodobě překonávají výsledky širšího trhu. Hlavní důvod je ten, že společnosti, které obvykle zavádí nová etická pravidla, jsou pokrokovější a dlouhodobě úspěšnější, protože často udávají trend.

Tohle můžu potvrdit i z vlastní zkušenosti za dobu, co se investováním do akcií zabývám, protože ty akciové firmy jsou ve většině případů dlouhodobě úspěšné právě proto, že se drží těch etických zásad – snaží přinést lepší produkt, lepší službu, celkově svým zákazníkům zjednodušit a zlepšit životideálně za nižší cenu než konkurence.

Dalším důvodem je pak třeba skutečnost, že ty neetické společnosti, které jsem zmínila, jako výrobci tabáku, alkoholu, zbraní, nebo provozovatelé hazardních her, naráží na problém ve chvíli, kdy si chtějí od banky půjčit peníze. Protože většina bank má také stanovené svoje vlastní etické kodexy, ve kterých se obvykle spolupráce s takovýmito firmami vylučuje. Takže ty „neetické firmy“ buď půjčku třeba vůbec nezískají, nebo si ji musí vzít za horších podmínek s mnohem vyššími úroky. Což představuje pro ty etické firmy samozřejmě výhodu.

3. Pozitivní dopad na společnost

Investováním do společností, které se snaží řešit sociální a ekologické problémy, můžete pomoct podpořit jejich úsilí. Protože čím více lidí bude investovat eticky, tím větší tlak to bude vytvářet na všechny firmy, aby zlepšily své postupy, což může vést k pozitivním změnám na celospolečenské úrovni a změnit svět k lepšímu.

4. Klid na duši

Akcioví investoři jsou občas vykreslovaní jako původci všeho zla, kteří by za vidinu zisku zaprodali vlastní matku a bez mrknutí oka zničili planetu. Samozřejmě i tací tady jsou, ale i tady máte možnost volby. I u akcií máte na výběr a můžete zvolit tu etickou variantu. Takže poslední výhodou není nic menšího než dobrý pocit ze sebe sama, že využíváte způsob vydělávání peněz, který je v souladu s vašimi hodnotami.

Kamila Kudělová
Moje mise je podporovat ženy na jejich cestě k dalšímu příjmu a finanční nezávislosti díky tomu, že se naučí úspěšně investovat do akcií.