ROZDÍL MEZI TRADINGEM A INVESTOVÁNÍM

Jaký je rozdíl mezi tradingem a investováním? Pokud už jste hledali odpověď, ale stále mezi těmito dvěma pojmy tápete, tak na následujících řádcích si uděláte jasno. Podíváme se totiž na to, kde přesně se nachází hranice mezi tradingem a investováním. Takže pokud chcete vědět víc, čtěte dál.

Když se řekne obchodování s akciemi, tak obrázek, který většinu lidí napadne, bude vypadat pravděpodobně nějak takhle: Obchodní parket na newyorkské burze, kde se obchodníci setkávali osobně, aby nakupovali a prodávali akcie, nacházeli nabídky pro své klienty a zaměstnavatele a vzájemně na sebe křičeli ceny.

Takhle obchodování s akciemi vypadalo kdysi. Dnes už můžete většinu práce dělat online a díky pokroku v technologiích mohou jednotlivci obchodovat s akciemi a vydělávat peníze přímo ze svého domova.

Navzdory tomu, že trading zahrnuje obchodování s akciemi a dalšími investičními nástroji, tak je vnímán jako velmi odlišná činnost od investování. Být traderem, ať už profesionálním nebo hobby traderem, je něco jiného, než být investorem. Pojďme se proto podívat na to, v čem spočívá hlavní rozdíl.

Co říkají definice?

Když se zaměříte na doslovné definice pojmů investování a trading, tak pravděpodobně mezi nimi neuvidíte zásadní rozdíl.

Investování = činnost spočívající ve využívání peněz s cílem jejich zhodnocení v budoucnosti.

Trading = činnost nákupu nebo prodeje aktiv za účelem dosažení zisku.

Z toho není úplně jasné, jak se obojí od sebe liší. Přesto se tyto dva termíny používají k označení dvou velmi odlišných přístupů k vydělávání peněz. Vzhledem k tomu, že projekt Úspěšná investorka je o investování do akcií, tak budeme dále za aktiva pro zjednodušení považovat pouze akcie.

A když zůstaneme ještě u definic, tak se můžeme podívat i na pojmy investor a trader.

Investor je někdo, kdo vkládá svoje peníze do akcií a snaží se profitovat z toho, že tyto akcie časem porostou.

Trader je někdo, kdo vydělává peníze krátkodobě nakupováním a prodejem akcií.

Jinými slovy, zatímco jeden spoléhá na postupné zhodnocování, druhý se zaměřuje na volatilitu trhu – tedy na krátkodobé výkyvy cen akcií.

Tím se dostáváme ke dvěma hlavním oblastem, ve kterých se trading liší od investování: Jsou jimi 1) načasování obchodů a 2) analýza akcií.

1) Načasování obchodů

– Investování je typicky dlouhodobá strategie. Když investujete do akcií, spoléháte na to, že v průběhu času společnost poroste buď rozšiřováním svých aktiv, nebo svých zisků. Můžete tak do společnosti investovat po jak krátkou dobu chcete, ale obecně řečeno, obvykle počítáte s tím, že akcie prodáte v řádech let, za 2 roky, nebo možná za 5, 10, i více let.

Cena akcií sice krátkodobě kolísá a někteří investoři toho využívají tím, že nakupují akcie, když jsou ceny akcií mimořádně nízko, ale jakmile nákup proběhne, tak se pozornost přesouvá spíše na dlouhodobý horizont, než na krátkodobou volatilitu.

– Trading je na druhé straně spíše krátkodobější a mimořádně rychlý přístup, který zahrnuje nákup a prodej investic tak, aby bylo možné využít právě těch krátkodobých cenových výkyvů. Denní trading zahrnuje například jednotlivce, kteří nakupují a prodávají akcie ve stejný den. Zatímco swingový trading rozšiřuje celý proces na více dnů, týdnů, nebo i měsíců.

Celkově existuje více druhů tradingu, ale všechny mají tendenci spadat do poměrně krátkých časových rámců. Někdy jde například o nákupy a prodeje i během několika sekund. Trader tak provede zpravidla mnohem více obchodů než investor.

Ovšem samotný prodej krátce po nákupu z vás nedělá hned automaticky tradera. Takže přejděme k druhému rozlišovacímu bodu a tím je analýza.

2) Analýza akcií

– Pro lepší pochopení toho, jak se liší analýza akcií mezi tradery a investory, si musíme vysvětlit rozdíl mezi cenou akcie a její vnitřní hodnotou. Teoreticky cena akcie odráží pouze počet kupujících a prodávajících dané akcie v daném okamžiku.  To znamená, že cena akcie je jinými slovy odrazem nabídky a poptávky po daných akciích na burze.

Vedle ceny akcie ale existuje ještě její vnitřní hodnota, která odráží skutečnou hodnotu akcie a která vychází z hospodářských výsledků firmy.

V ideálním případě by křivka ceny měla kopírovat křivku vnitřní hodnoty. Ale kvůli lidským faktorům jako je strach nebo chamtivost, dochází k tomu, že se cena akcie různě odchýlí od její skutečné vnitřní hodnoty. Právě tato skutečnost pak pro investory představuje investiční příležitost, protože v dlouhodobém horizontu se cena akcií vrací do rovnováhy tak, aby odpovídala vnitřní hodnotě akcií.

I tomuto se věnuje kurz Cesta úspěšné investorky, takže pokud vás zajímají detaily, mrkněte pro více informací ZDE.

– Na druhé straně tradeři se zajímají pouze o cenu akcií, neprobíhá u nich žádný pokus odhadnout vnitřní hodnotu akcií a mnoho traderů nakupuje a prodává akcie, aniž by věděli, co společnost vlastně vůbec dělá. Zajímají se pouze o krátkodobé výkyvy nebo trendy ceny akcií.

Z tohoto důvodu je běžné, že trader zaměřuje svoji pozornost na analýzu technických ukazatelů a z nich se snaží určit, jestli existuje vyvíjející se trend nebo vzorec, který by se dal rychle využít. Takže u tradera při analýze nehrají hlavní roli finanční výsledky firmy, ale především velká spousta grafů.

Někteří tradeři začleňují do své analýzy také kvalitativní informace, ale obvykle je to proto, aby využili zase jen krátkodobého posunu, který očekávají u ceny akcií. Například pokud trader zjistí, že společnost zítra oznamuje novinky, tak se může rozhodnout koupit akcie s vírou, že oznámení společnosti bude pozitivní, což by mohlo vést ke skokovému nárůstu ceny akcií.

Pořád se ale jedná o to, že se tradeři zaměřují pouze na úryvky informací o společnosti, než aby se snažili dosáhnout širšího porozumění operacím firmy.

Trading na sociálních sítích vs. realita

Toto jsou tedy dva hlavní rozdíly, jak se liší trading od investování. Trading vyžaduje velmi rozdílný mindset a funguje ve velmi rychlém konkurenčním prostředí. Díky svojí dynamičnosti tak trading může působit velmi lákavě především na mladší ročníky – díky konkurenci, rychlosti obchodů, rychlým výnosům.

Tohle všechno pak podporují i nejrůznější videa a reklamy, které můžeme vídat na sociálních sítích, kde se prezentují mladí milionáři v soukromých letadlech, nebo když se opírají o nové Lamborghini. Přitom vysvětlují svoji strategii tradování, jak se dostali z nuly na miliony a tuhle milionovou strategii nabízí dalším zájemcům za cenu jen několika tisíců korun.

To působí dojmem, že jde o naprosto snadný způsob, jak vydělat peníze. Skutečnost je ale taková, že trading je vysoce riziková činnost. Spousta traderů vkládá do jednotlivých obchodů velké peníze a někdy i porušují investiční pravidlo č.1 a sice tím, že si ve snaze zvýšit své výnosy na tradování půjčují.

Kromě toho trading vyžaduje v krátkém čase spoustu úsilí, protože mnoho obchodů končí s výnosem pouhého zlomku procentního bodu, což znamená, že tradeři neustále přemisťují své peníze do nových pozic a jsou tak nuceni se v krátkém časovém horizontu rychle rozhodovat a činit tak na základě roztříštěných informací.

Traderka nebo investorka?

Samozřejmě i tradingem můžete vydělat peníze, jsou lidé, kteří se tradingem živí na plný úvazek obchodováním z domu, takže tato oblast určitě má své výhody. Ale trading je do značné míry podobný hraní pokeru – můžete v něm být velmi dobří a někteří lidé se tím skutečně živí, ale pak je tu i šance spojená s dalšími skvělými hráči u vašeho stolu a ty šance často nemusí být ve váš prospěch.

Z hlediska pravděpodobnosti se tak investování a dlouhodobé držení akcií zdá být pro běžného člověka lepším způsobem zhodnocování peněz. Nejste ponoření jen v grafech a algoritmech a není na vás vyvíjený tak velký tlak rychle se rozhodnout.

Při investování pracujete s komplexními informacemi, které vám dál rozšiřují rozhledjako osobnost vás rozvíjí. Samozřejmě nedosáhnete takového zhodnocení, jako u pokynu s trojnásobnou pákou, ale současně se nevystavujete stejně strmým ztrátám.

Pokud je vám tedy po tom všem, co jste se dnes dozvěděli bližší investování, nenechte si ujít příští článek a zapněte si odběr ZDE (na konci stránky).

Kamila Kudělová
Moje mise je podporovat ženy na jejich cestě k dalšímu příjmu a finanční nezávislosti díky tomu, že se naučí úspěšně investovat do akcií.