UMĚLÁ INTELIGENCE: Jak ji využít při investování?

Umělá inteligence je fenomén dnešní doby, který vzbuzuje spoustu vášní i obav. Aktuálně to spíše vypadá, jako by ty obavy převažovaly, protože se ozývají hlasy z těch technicky nejvyspělejších firem na světě, jako Elon Musk nebo spoluzakladatel firmy Apple Steve Wozniak, kteří vyzývají, aby se vývoj umělé inteligence na alespoň šest měsíců zastavil.

Proto se podíváme na to, jaké obavy se aktuálně s umělou inteligencí pojí a jak k ní můžeme přistupovat z pohledu investování do akcií a případných příležitostí.

Takovým nejvýraznějším upozorněním na rizika spojená s umělou inteligencí byl v poslední době určitě otevřený dopis, který velkým laboratořím navrhoval, aby na šest měsíců dobrovolně pozastavily práci na stále silnějších modelech umělé inteligence.

Pod tento otevřený dopis se podepsaly stovky akademiků, expertů a podnikatelů zapojených do vývoje umělé inteligence a jako důvod zmiňovali příliš velkou rychlost, s jakou vývoj umělé inteligence postupuje. A to hlavně proto, že s rychlostí vývoje nestačí držet krok rychlost stanovování potřebných bezpečnostních pravidel.

Zkoušku pro právníky zvládne lépe než 90% lidských řešitelů

Hlavním spouštěčem, který přispěl ke vniku tohoto otevřeného dopisu, bylo představení velkého jazykového modelu GPT-4, který oproti své předchozí verzi udělal obrovský pokrok a jako taková jeho nejvýraznější schopnost je, že dokáže velmi úspěšně soupeřit s lidmi a to tak, že vybranou zkoušku pro právníky zvládne lépe než 90% lidských řešitelů.

Signatáří zmiňovaného otevřeného dopisu proto upozorňují na silnou potřebu zajistit při vývoji umělé inteligence odpovídající bezpečnost, transparentnost, důvěryhodnost a schopnost systému pracovat s etickými hodnotami, s jakými ho tvůrci vytváří.

A i když toto všechno právě z toho bezpečnostního hlediska zní jako logický a opodstatněný krok, tak se další odborníci shodují i na tom, že takovýto apel je v podstatě symbolická věc a na mezinárodní scénu vývoje umělé inteligence, kde panuje obrovský konkurenční boj, pravděpodobně nebude mít žádný vliv.

Je tedy otázka, jestli nakonec převáží negativa, a nebo naopak přínosy umělé inteligence. Protože strach z toho, že nás ovládnou stroje a roboti, nebo že minimálně lidem vezmou práci, je tady s námi v podstatě už od roku 1750, od kdy se datuje začátek průmyslové revoluce. Během té průmyslové revoluce, kdy lidé právě ve strachu, že přijdou o práci, rozbíjeli v továrnách tkalcovské stroje.

Přičemž dnes s odstupem času vidíme, že i když nějaký druh pracovní činnosti zanikne, tak se lidé obvykle zbaví nějaké těžké nebo opakující se činnosti a někde jinde díky tomu posunu vznikne zase potřeba nějaké nové činnosti nebo práce a s tím nová pracovní místa.

Umělá inteligence – další „dot-com bubble“ ?

Pojďme se teď už ale soustředit na to, jak je možné umělou inteligenci využít ve svůj prospěch při dlouhodobém investování do akcií.

Jedna možnost, která se nabízí, je samozřejmě vyhledat si přímo akciové firmy, které se aktuálně zabývají vývojem umělé inteligence. Mezi ty největší hráče patří Microsoft, Google, Meta, Nvidia nebo Arista Networks. Ale pokud se pustíte do vyhledávání, tak jich najdete mnohem víc.

Jelikož se ale jedná o firmy, které se zabývají vývojem, a ve vývoji je výsledek vždy velmi nejistý, tak tahle možnost částečně balancuje mezi investicí a spekulací. Navíc umělá inteligence je aktuálně jedním z trendů a z minulosti víme, jak to s trendy dopadá – za zmínku stojí minimálně internetová horečka alias „dot-com bubble“, která praskla v roce 2001 poté, co lidé bez rozmyslu nakupovali všechny akcie, které se jen vzdáleně mihly okolo internetu.

Takže tuto variantu bych viděla jako relevantní možnost jen pro úzkou skupinu lidí, kteří pracují v IT nebo jsou nadšenci do tohoto oboru a celkově do umělé inteligence.

To, co funguje

Druhá možnost pracuje s využitím umělé inteligence nepřímo a s trochu jiným pohledem na výběr investice. Ta druhá možnost spočívá ve výběru akciových firem, které už nějakým způsobem používají umělou inteligenci. To znamená, že už se nejedná o fázi vývoje, ale o aplikování v praxi toho, co už opravdu funguje. Protože to, že jde firma směrem inovací v praxi představuje konkurenční výhodu oproti firmám, které se do vylepšování moc nehrnou.

Nejmodernější používání umělé inteligence totiž dávno nespočívá jen v co nejrozsáhlejší robotizaci, i když i té se některé firmy pořád brání, ale to nejdůležitější spočívá v práci s informacemi.

Pojďme si říct konkrétní příklady špičkových akciových firem, které využívají umělou inteligenci:

Jak používají AI kosmetické firmy

První příklad: kosmetická firma Dior získala výhodu díky technologii analýzy pleti pomocí umělé inteligence, kdy dokáže díky kombinaci svých zkušeností, znalostí dermatologie a neurovědy mnohem lépe určit drobné nedokonalosti pleti a analyzovat jejich příčiny. Zákazník pak dostane doporučení produktu, který dokonale padne jeho potřebám.

Když ještě zůstaneme u kosmetických firem, tak Estée Lauder využívá umělou inteligenci např. při online prodeji dekorativní kosmetiky, kdy si můžete vyzkoušet například odstín rtěnky virtuálně přímo na sobě. V jejich aplikaci buď stačí nahrát svoji fotku, nebo přímo začít snímat svůj obličej a vyzkoušet si tak různé odstíny ještě před nákupem.

Výsledkem tohoto používání umělé inteligence je samozřejmě jak v případě Estée Lauder, tak i Dioru jednoduše spokojenější zákazník, což znamená vracející se zákazník.

I na výrobu Pampersek dohlíží umělá inteligence

Dalším příkladem může být Procter and Gamble, firma, vyrábějící zboží běžné spotřeby jako jsou šampony na vlasy, prací prášky, plenky, holítka a další. Procter and Gamble využívá umělou inteligenci a práci s daty při výrobě.

Například při zlepšování spotřeby energie ve strojích nebo detailnějším odhalováním jejich poruchovosti, což vede k zefektivňování  a zrychlování výroby.  Konkrétně při výrobě Pampersek se jim daří díky umělé inteligenci minimalizovat zmetkovitost, což je na jedné straně zase úsporné opatření a na straně druhé i ekologičtější řešení.

Celkově se pak Procter and Gamble díky zpracování velkého množství informací snaží o dosažení přesnějšího odhadu, kolik zboží vyrobit, takže oproti konkurenci lépe eliminují situace kdy na trhu dojde k nedostatku jejich zboží, nebo kdy by naopak měli přeplněné sklady.

Degustátoři už nejsou nenahraditelní

A jako poslední příklad nám poslouží firma Kellogg, která vyrábí potraviny, u nás jsou asi nejznámější jejich chipsy Pringles. Kellogg tvrdí, že umělou inteligenci používá v podstatě v celém svém podnikání.

Od vytváření efektivity dodavatelských řetězců, kdy se snaží posílat materiály i výrobky na správná místa ve správný čas a maximálně využívat kapacitu svých skladů. Přes zaměření marketingu, kdy třeba v případě, že by se jim měl nějaký produkt vyprodat, tak odkloní peníze na jeho propagaci. Až po určování nejlepších kombinací chutí nových potravin.

Jedna z jejich technologií se soustředí na monitorování poptávky a jakmile zaznamená nějaké signály, které by naznačovaly narušení používaného vzorce, nebo k němu jen směřovaly, tak doporučí řešení k opětovnému dosažení optimálního stavu. Celkově si Kellogg zavedení umělé inteligence ve firmě velmi chválí, protože mu umožnilo jednoduše snížit plýtvání a zvýšit tržby.

Takto by se dal shrnou efekt inovování v podstatě u všech zmíněných firem,  protože přestože jsou ty vyjmenované firmy v globálním měřítku už velké, s čímž souvisí i to, že jejich obraty už nestoupají tak velkým tempem, tak díky inovativním řešením za použití umělé inteligence tyto firmy dokážou prakticky zlevnit svoje fungování a tím pádem i při zachování výše obratů dosahovat většího čistého zisku. A to je přesně to, co jako akcionáři chcete.

Takže stejně jako se firmy nebojí testovat a učit se, nebojte se ani vy testovat, učit se a využívat umělou inteligenci ve svůj prospěch.

Kamila Kudělová
Moje mise je podporovat ženy na jejich cestě k dalšímu příjmu a finanční nezávislosti díky tomu, že se naučí úspěšně investovat do akcií.