Souhlas se zpracováním osobních údajů


Kamila Kudělová

Jakubčovice 106, Hradec nad Moravicí

IČO 01781146

(dále jen „správce“)

 

Subjekt údajů poskytuje své osobní údaje výše uvedenému správci a souhlasí s tím, aby je zpracoval za účelem zasílání newsletterů dle samostatného uděleného souhlasu. Dále poskytuje správci souhlas s tím, aby v rámci shora uvedeného účelů tyto údaje shromažďoval, zpracovával a ukládal, v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.  

 

Subjekt údajů potvrzuje, že je obeznámen s právy související se zpracováním dle výše zmíněných právních předpisů, zejména s:

 

• s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;

• s právem vznést námitku proti zpracování;

• s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;

• s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;

• a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Současně potvrzuje, že je obeznámen se způsobem nakládání s osobními údaji a jejich zpracováním, zejména že:

 

• osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;

• osobní údaje správce ukládá do svých interních databází, ke kterým mají přístup pouze správce osobních údajů a jím určení zpracovatelé;

• správce provádí s osobními údaji následující úkony: ukládá je do databáze, upravuje je v případě, že budou doplněny subjektem údajů či se subjekt údajů dožádá úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií, a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu;

• v případě, že správce pro zpracování osobních údajů užije činnosti zpracovatelů, zaváže je k ochraně osobních údajů v rozsahu dle uvedených právních předpisů se zajištěním práv dle tohoto uděleného souhlasu.

 

Kontakt v případě dotazů či uplatnění práv k ochraně osobních údajů: info@uspesnainvestorka.cz